0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Standartai
Standartai

(ISO 9001:2015) Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) Aplinkos vadybos sistemos.Reikalavimai ir naudojimo gairės

ISO 45001:2018/ LST 1977:2008 (ISO 45001:2018/ BS OHSAS 18001:2007) Darbuotojų saugos ir seikatos vadybos sistemos. Reikalavimai

(ISO/IEC 27001:2017) Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai

LST EN ISO 22000+2018 (ISO 22000:2018) Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai