0
 
 
 

Tobulumo link!

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemosNUO 2018-07-31 m. STANDARTAS NEBEGALIOJA. JIS PAKEISTAS LST ISO 45001:2018 STANDARTU

Susiję standartai:

LST 1977:2008 "Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007)"

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos privalumai: 

  • Susisteminamas profesinės rizikos veiksnių identifikavimas, rizikos vertinimas bei valdymas.
  • Vykdoma avarijų, nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencija.
  • Užtikrinamas nuolatinis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisinių ir kitų reikalavimų identifikavimas bei vykdymas.
  • Sukuriamos prielaidos vidinių procesų skaidrumui.
  • Skatinamas visų lygių darbuotojų dalyvavimas darbuotojų saugos ir sveikatos valdyme.
  • Sukuriamos prielaidos nuolatiniam darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo sąlygų gerinimui.
  • Skatinamas darbuotojų sąmoningumas bei motyvacija.
  • Organizacija įrodo darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo nuoseklumą, gerinama organizacijos reputacija, didėja konkurencingumas darbo rinkoje, auga pelningumas.  

 

Sertifikavimo procedūra

Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, užpildykite pradinius duomenis apie savo organizaciją ir mes Jums pateiksime pasiūlymą.