0
 
 
 

Tobulumo link!

2014-04-01

UAB “TUV Uolektis” specialistai kelia kvalifikaciją ISCC seminare Kelne


UAB “TUV Uolektis” specialistai kelia kvalifikaciją ISCC seminare Kelne

 

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) - tai Tarptautinis tolydžios (tvarios) plėtros ir šiltnamio dujų valdymo biomasės ir bioenergijos gamybos grandinėje sertifikavimas.

 

Sertifikavimas remiantis ISCC reikalavimais - produkto tvarumo įrodymas visoje biokuro ir bioenergijos gamybos grandinėje - nuo ūkio iki energijos tiekėjo.

Energijos ir kuro iš biomasės gamyba siekiama užtikrinti energijos ir kuro pasiūlą ateityje. Atsiradus šiai naujai rinkai, Europos sąjunga sukūrė reikalavimus savo narėms, siekdama užtikrinti, kad biomasės gamyba būtų tvari. Taigi buvo išleistos šios direktyvos: Renewable Energy Directive (RED) (2009/28/EC) bei Fuel Quality Directive (FQD) (2009/30/EC).

O ISCC sertifikavimo sistema buvo sukurta siekiant palengvinti šių direktyvų reikalavimų įvykdymą.Tačiau ji taikoma ne tik Europos sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. ISCC yra pirmoji ir toliausiai pažengusi biomasės ir bioenergijos sertifikavimo programa ir yra naudojama 89 pasaulio valstybėse (daugiausia Europoje, Amerikoje, kai kuriose Azijos šalyse).

 ISCC sertifikavimo sistemos tikslai biomasės ir bioenergijos gamyboje:

-       tvarus žemės naudojimas,  

-       natūralios gamtos išsaugojimas,

-       šiltnamio dujų emisijų sumažinimas.

Sertifikuota ISCC biomasė negali būti užauginta didelės biologinės įvairovės plotuose, taip pat dirvoje, kurioje yra didelių anglies sankaupų ir durpynų, saugomose teritorijose. Biomasės gamintojai (ūkiai) turi laikytis aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinio atsakingumo reikalavimų. Visoje biomasės gamybos grandinėje skaičiuojamos šiltnamio dujų emisijos, kurių sumažinimas pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą turi sudaryti mažiausiai 35 % šiuo metu (50 % - 2017 m. 60 % - 2018 m.).

Be biokuro gamybos iš augalinių produktų (rapsų, kukurūzų ir cukrinių runkelių), visai neseniai pradėtas naudoti perdirbtas maistas (panaudoti aliejai, gyvuliniai riebalai) bei kitokios atliekos. 

ISCC sertifikavimo schemų taikymas rinkoms: 

ENERGIJA

ATLIEKOS IR LIKUČIAI

MAISTAS

PAŠARAI

BIOCHEMINĖS MEDŽIAGOS

-   biokuras

-   skystieji bioproduktai

-   (kieta biomasė)

-   panaudotas maistinis aliejus palmių aliejaus dumblas gyvuliniai riebalai

-   krakmolo suspensijos ir pan.

-  javai

-  cukrus

-  augaliniai aliejai

-  bulvės ir pan.

-   rapsai, rapsų miltai

-   sojų miltai

-   džiovinti grūdai ir pan.

-  cukrus

-  augaliniai aliejai

-  krakmolas

-  celiuliozė

 

ISCC EU

ISCC DE

ISCC EU (su ISCC PLUS

Gairėmis atliekoms ir likučiams)

ISCC DE 36.

BImSchV

ISCC PLUS

ISCC PLUS

ISCC PLUS

 

Lietuvoje ISCC populiariausias tarp biokuro ir biomasės gamybos grandies dalyvių (grūdų supirkėjų, sandėlių, biokuro gamintojų, biokuro prekybininkų) – viso 26 įmonės.

Tačiau tiek naftos bendrovės, tiek pavieniai ūkiai yra suinteresuoti ISCC sertifikavimu. Pirmieji - dėl nustatytų kvotų padidinimo, o kiti biokuro gamybos grandinės dalyviai - dėl patrauklumo rinkoje.

Sertifikavimas pagal ISCC atveria nacionalines ir tarptautines rinkas, dėl to atsiranda galimybė žymiai padidinti pardavimus.

 UAB „TUV Uolektis“ yra akredituota teikti schemų ISCC EU ir ISCC DE sertifikavimo paslaugas. UAB „TUV Uolektis“ sertifikavo 3 įmones pagal ISCC EU reikalavimus.

2014 m. kovo 11-13 d. dvi UAB „TUV Uolektis“ auditorės dalyvavo tarptautiniame seminare apie ISCC sistemos sertifikavimą (24th International ISCC System Certification Seminar), vykusiame Kelne. Dalyvės parsivežė pažymėjimus, suteikiančius teisę atlikti ISCC auditus.

Seminaro metu buvo nagrinėjami ISCC dokumentų ir susijusių Europos sąjungos direktyvų reikalavimai, reikalavimai ISCC produktų gamybos grandies dalyviams, ISCC produktų masės balanso sudarymas, gamybos grandies išmetamų šiltnamio dujų skaičiavimo metodika, ISCC sistemos auditavimo ir sertifikavimo principai.

Kviečiame kreiptis organizacijas, kurios dalyvauja biokuro ir biomasės gamybos grandinėje bei nori tiekti sertifikuotus ISCC produktus.