0
 
 
 

Tobulumo link!

2015-12-23

ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos“


UAB „TUV Uolektis“ auditoriai pasirengę atlikti auditus pagal standarto ISO 50001:2011 reikalavimus


UAB „TUV Uolektis“ auditoriai yra pasirengę atlikti energijos naudojimo vadybos sistemos sertifikavimo bei priežiūros auditus pagal standarto ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos.  Reikalavimai ir naudojimo vadovas“ reikalavimus. Auditoriai atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jiems suteikta teisė atlikti energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniams procesams.

Energijos naudojimo vadybos sistema pagal ISO 50001:2011 yra priemonė, suteikianti galimybę visoms organizacijoms sukurti būtinas sistemas ir procesus, kad būtų pagerintas energinis efektyvumas, įskaitant energijos našumą, naudojimą ir sąnaudas. Standarto įgyvendinimas skirtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir kito neigiamo poveikio aplinkai bei energijos kaštams mažinti, taikant energijos naudojimo vadybos sistemą.