0
 
 
 

Tobulumo link!

12/23/15

ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos“


UAB „TUV Uolektis“ auditoriai pasirengę atlikti auditus pagal standarto ISO 50001:2011 reikalavimus


UAB „TUV Uolektis“ auditoriai yra pasirengę atlikti energijos naudojimo vadybos sistemos sertifikavimo bei priežiūros auditus pagal standarto ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos.  Reikalavimai ir naudojimo vadovas“ reikalavimus. Auditoriai atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jiems suteikta teisė atlikti energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniams procesams.

Energijos naudojimo vadybos sistema pagal ISO 50001:2011 yra priemonė, suteikianti galimybę visoms organizacijoms sukurti būtinas sistemas ir procesus, kad būtų pagerintas energinis efektyvumas, įskaitant energijos našumą, naudojimą ir sąnaudas. Standarto įgyvendinimas skirtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir kito neigiamo poveikio aplinkai bei energijos kaštams mažinti, taikant energijos naudojimo vadybos sistemą.


Vadybos sistemų, atitinkančių tarptautinių standartų reikalavimus, sertifikavimas

Vadybos sistemų ir vidaus auditorių mokymai

ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas padeda įmonei įgyti pranašumą rinkoje

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 14001 Aplinkos vadybos sistemos

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas - tai žingsnis link aplinkos saugojimo, parengties avarijoms bei rizikos mažinimo.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema /OHSAS 18001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

Kiekvienos organizacijos centre yra žmogus. Apsaugokite savo darbuotojus! Tai Jums padės pasiekt darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikavimas.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO/IEC 20000-1 Paslaugų valdymo sistemos

Nesvarbu ar IT paslaugos teikiamos išorės klientams ar tik organizacijos viduje, sertifikavimas pagal ISO/IEC 20000-1 standarto reikalavimus padės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO/IEC 27001 Informacijos saugumo valdymo sistemos

Šiame technologijų amžiuje informacija tampa brangiausiu turtu. Daugelis įmonių imasi įvairių priemonių siekiant apsaugoti informaciją nuo sugadinimo bei išvengti jos praradimo. Informacijos saugumo vadybos sistema padės jums visapusiškai suvaldyti ir apsaugoti svarbią informaciją.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO 50001 Energijos valdymo sistema

Energijos valdymas yra priemonė, padedanti įveikti problemas, kylančias dėl didėjančių energijos sąnaudų ir klimato kaitos.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

Kitos vadybos sistemos

Egzistuoja visa eilė standartų, kuriuose pateikiami reikalavimai specializuotoms įvairių pramonės šakų vadybos sistemoms. Atitiktis šių standartų reikalavimams padės jūsų įmonei pasiekti geresnį veiklos efektyvumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai