0
 
 
 

Tobulumo link!

09/17/17

Lietuvos standartizacijos departamentas išleido LST ISO/IEC 27001:2017


Lietuvos standartizacijos departamentas išleido LST ISO/IEC 27001:2017

2017-07-31 Lietuvos Standartizacijos departamentas išleido naują LST ISO/IEC 27001:2017 standarto versiją.
Nauja Informacijos saugumo valdymo sistemos standarto versija apima:
1. Informacijos saugumo valdymo standarto 1 pataisą (LST ISO/IEC 27001:2013/AC1:2016);
2. Informacijos saugumo valdymo sistemos standarto 2 pataisą (LST ISO/IEC 27001:2013/AC2:2016).