0
 
 
 

Tobulumo link!

2012-07-30

Gauta akreditacija pagal ISO 27001


Gauta akreditacija pagal ISO 27001

Vokietijos akreditacijos įstaiga (Deutsche Akkreditierungsstelle, toliau tekste – DAkkS) įvertinusi sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. auditorių pasirengimą, 2012-07-30 sertifikavimo įstaigai TÜV Thüringen e.V. išdavė akreditacijos pažymėjimą D-ZM-16006-01-02, patvirtinantį, jog sertifikavimo įstaiga bei jos vardu dirbantys padaliniai turi teisę atlikti informacijos saugos vadybos sistemos pagal ISO 27001  standarto reikalavimus auditus bei išduoti atitiktį patvirtinančius sertifikatus.