0
 
 
 

Tobulumo link!

11/17/17

Antikorupcinė vadybos sistema


2017-08-31 išleistas naujas standarta LST ISO 37001:2017 "Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės"

2017-08-31 išleistas naujas standartas LST ISO 37001:2017 "Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės" (tapatus ISO 37001:2016)

ISO 37001 - tai įrankis, siekiant padėti organizacijoms kovoje su kyšininkavimu. Standarto pateikti kovos su korupcija metodai ir priemonės, kurių naudojimas padės užtikrinti korupcijos prevenciją, savalaikį identifikavimą ir panaikinimą organizacijoje. Standarte taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl šių priemonių įgyvendinimo, t.y. jų taikymo metodai, taikant kovos su korupcija praktika pasaulyje

Standarte nurodyti kovos su korupcija metodai ir priemonės apima, pvz.:antikorupcinę politiką;

  • personalo mokymą;
  • korupcijos rizikos vertinimą;
  • finansų kontrolės priemones;
  • korupcijos tyrimo procedūras ir kt.


ISO 37001 yra skirtas mažoms, vidutinėms ir didelėms viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms. Tai yra lankstus įrankis, kuris gali būti pritaikytas prie organizacijos dydžio ir tipo bei korupcijos rizikos, su kuria organizacija susiduria.

Ir visgi, ką gali duoti sertifikuota Antikorupcinė vadybos sistema praktikoje?


  1. Padės organizacijai kurti įgyvendinti kovos su korupcija valdymo sistemą arba stiprinti esamus valdymo elementus, pagrįstus pripažintomis tarptautinėmis kovos su korupcija priemonėmis;
  2. Padės organizacijos savininkams užtikrinti rėmėjų, klientų ir kitų verslo partnerių pasitikėjimą jos valdymu, taip pat imtis pagrįstų priemonių korupcijos prevencijai;
  3. Padės tirti galimus ar jau esamus korupcijos nusikaltimus ir rengti ataskaitas bei įrodymus, kad jie būtų pateikti prokuratūrai ar teismui


Neill Stansbury, komiteto, rengiančio kovos su kyšininkavimu standarto projektą, pirmininkė, teikia kad taikant šį standartą bus pasiekta didelė nauda: "ISO 37001 padės sukurti patikimą valdymą, pritraukti patikimus investuotojus, verslo asociacijas, personalą ir kitas suinteresuoąsias šalis, kad organizacija imtųsi pagrįstų priemonių užkirsti kelią kyšininkamimui"


Šiuo metu pagal UAB „TUV UOLEKTIS“  generalinio direktoriaus patvirtintą planą mūsų specialistai ruošiasi visų tipų organizacijų antikorupcijos vadybos sistemos pagal ISO 37001 sertifikavimui.


Sertifikavimo darbus numatoma pradėti 2018 m. pradžioje.

Vadybos sistemų, atitinkančių tarptautinių standartų reikalavimus, sertifikavimas

Vadybos sistemų ir vidaus auditorių mokymai

ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas padeda įmonei įgyti pranašumą rinkoje

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 14001 Aplinkos vadybos sistemos

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas - tai žingsnis link aplinkos saugojimo, parengties avarijoms bei rizikos mažinimo.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema /OHSAS 18001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

Kiekvienos organizacijos centre yra žmogus. Apsaugokite savo darbuotojus! Tai Jums padės pasiekt darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikavimas.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO/IEC 20000-1 Paslaugų valdymo sistemos

Nesvarbu ar IT paslaugos teikiamos išorės klientams ar tik organizacijos viduje, sertifikavimas pagal ISO/IEC 20000-1 standarto reikalavimus padės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO/IEC 27001 Informacijos saugumo valdymo sistemos

Šiame technologijų amžiuje informacija tampa brangiausiu turtu. Daugelis įmonių imasi įvairių priemonių siekiant apsaugoti informaciją nuo sugadinimo bei išvengti jos praradimo. Informacijos saugumo vadybos sistema padės jums visapusiškai suvaldyti ir apsaugoti svarbią informaciją.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO 50001 Energijos valdymo sistema

Energijos valdymas yra priemonė, padedanti įveikti problemas, kylančias dėl didėjančių energijos sąnaudų ir klimato kaitos.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

Kitos vadybos sistemos

Egzistuoja visa eilė standartų, kuriuose pateikiami reikalavimai specializuotoms įvairių pramonės šakų vadybos sistemoms. Atitiktis šių standartų reikalavimams padės jūsų įmonei pasiekti geresnį veiklos efektyvumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai