0
 
 
 

Tobulumo link!

11/17/17

Antikorupcinė vadybos sistema


2017-08-31 išleistas naujas standarta LST ISO 37001:2017 "Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės"

2017-08-31 išleistas naujas standartas LST ISO 37001:2017 "Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės" (tapatus ISO 37001:2016)

ISO 37001 - tai įrankis, siekiant padėti organizacijoms kovoje su kyšininkavimu. Standarto pateikti kovos su korupcija metodai ir priemonės, kurių naudojimas padės užtikrinti korupcijos prevenciją, savalaikį identifikavimą ir panaikinimą organizacijoje. Standarte taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl šių priemonių įgyvendinimo, t.y. jų taikymo metodai, taikant kovos su korupcija praktika pasaulyje

Standarte nurodyti kovos su korupcija metodai ir priemonės apima, pvz.:antikorupcinę politiką;

  • personalo mokymą;
  • korupcijos rizikos vertinimą;
  • finansų kontrolės priemones;
  • korupcijos tyrimo procedūras ir kt.


ISO 37001 yra skirtas mažoms, vidutinėms ir didelėms viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms. Tai yra lankstus įrankis, kuris gali būti pritaikytas prie organizacijos dydžio ir tipo bei korupcijos rizikos, su kuria organizacija susiduria.

Ir visgi, ką gali duoti sertifikuota Antikorupcinė vadybos sistema praktikoje?


  1. Padės organizacijai kurti įgyvendinti kovos su korupcija valdymo sistemą arba stiprinti esamus valdymo elementus, pagrįstus pripažintomis tarptautinėmis kovos su korupcija priemonėmis;
  2. Padės organizacijos savininkams užtikrinti rėmėjų, klientų ir kitų verslo partnerių pasitikėjimą jos valdymu, taip pat imtis pagrįstų priemonių korupcijos prevencijai;
  3. Padės tirti galimus ar jau esamus korupcijos nusikaltimus ir rengti ataskaitas bei įrodymus, kad jie būtų pateikti prokuratūrai ar teismui


Neill Stansbury, komiteto, rengiančio kovos su kyšininkavimu standarto projektą, pirmininkė, teikia kad taikant šį standartą bus pasiekta didelė nauda: "ISO 37001 padės sukurti patikimą valdymą, pritraukti patikimus investuotojus, verslo asociacijas, personalą ir kitas suinteresuoąsias šalis, kad organizacija imtųsi pagrįstų priemonių užkirsti kelią kyšininkamimui"


Šiuo metu pagal UAB „TUV UOLEKTIS“  generalinio direktoriaus patvirtintą planą mūsų specialistai ruošiasi visų tipų organizacijų antikorupcijos vadybos sistemos pagal ISO 37001 sertifikavimui.


Sertifikavimo darbus numatoma pradėti 2018 m. pradžioje.