0
 
 
 

Tobulumo link!

02/17/20

Witness (patikrinamasis) auditas


Witness (patikrinamasis) auditas pagal ISO 45001:2018

Vokietijos sertifikavimo įstaigai TÜV Thüringen e.V. yra suteikta Vokietijos akreditavimo įstaigos DAkkS akreditacija sertifikuoti vadybos sistemas pagal įvairius tarptautinius standartus.

Akreditavimo įstaiga periodiškai atlieka Witness (patikrinamuosius) auditus, t.y. stebi TÜV Thüringen e.V. auditorių darbą ir įvertina, kaip audito grupė, atlikdama auditą, laikosi ISO/IEC 17021-1 " Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai" standarto reikalavimų.

2020 m. vasario 11-12 akreditavimo įstaigos DAkkS ekspertas atliko witness auditą pagal ISO 45001:2018 TÜV Thüringen e.V. sertifikuotoje Lietuvos įmonėje. Tai jau 17 witness auditas, kurį atlieka Vokietijos akreditavimo įstaigos DAkkS atstovai.

Akreditavimo įstaiga labai gerai įvertino auditorių darbą, jų kompetenciją, reikalavimų žinojimą, gerą audito pravedimo techniką.

Vadybos sistemų, atitinkančių tarptautinių standartų reikalavimus, sertifikavimas

Vadybos sistemų ir vidaus auditorių mokymai

ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas padeda įmonei įgyti pranašumą rinkoje

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 14001 Aplinkos vadybos sistemos

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas - tai žingsnis link aplinkos saugojimo, parengties avarijoms bei rizikos mažinimo.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema /OHSAS 18001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

Kiekvienos organizacijos centre yra žmogus. Apsaugokite savo darbuotojus! Tai Jums padės pasiekt darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikavimas.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO/IEC 20000-1 Paslaugų valdymo sistemos

Nesvarbu ar IT paslaugos teikiamos išorės klientams ar tik organizacijos viduje, sertifikavimas pagal ISO/IEC 20000-1 standarto reikalavimus padės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO/IEC 27001 Informacijos saugumo valdymo sistemos

Šiame technologijų amžiuje informacija tampa brangiausiu turtu. Daugelis įmonių imasi įvairių priemonių siekiant apsaugoti informaciją nuo sugadinimo bei išvengti jos praradimo. Informacijos saugumo vadybos sistema padės jums visapusiškai suvaldyti ir apsaugoti svarbią informaciją.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO 50001 Energijos valdymo sistema

Energijos valdymas yra priemonė, padedanti įveikti problemas, kylančias dėl didėjančių energijos sąnaudų ir klimato kaitos.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

Kitos vadybos sistemos

Egzistuoja visa eilė standartų, kuriuose pateikiami reikalavimai specializuotoms įvairių pramonės šakų vadybos sistemoms. Atitiktis šių standartų reikalavimams padės jūsų įmonei pasiekti geresnį veiklos efektyvumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai