Categories: LT
      Date: Jan 14, 2016
     Title: Gauta akreditacija pagal ISO 14001:2015
Gauta akreditacija pagal ISO 14001:2015

Vokietijos akreditacijos įstaiga (Deutsche Akkreditierungsstelle, toliau tekste – DAkkS) įvertinusi sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. auditorių pasirengimą, 2015-12-19 sertifikavimo įstaigai TÜV Thüringen e.V. išdavė akreditacijos pažymėjimą Nr. D-ZM-16006-05-02, patvirtinantį, jog sertifikavimo įstaiga bei jos vardu dirbantys padaliniai turi teisę atlikti aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2015 standarto reikalavimus auditus bei išduoti atitiktį patvirtinančius sertifikatus.