logo

Adresas: http://tuvuolektis.lt/standartai-LT(ISO 9001:2008) Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai

LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) Aplinkos vadybos sistemos.Reikalavimai ir naudojimo gairės

LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) Darbuotojų saugos ir seikatos vadybos sistemos. Reikalavimai

(ISO/IEC 27001:2013) Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai

LST EN ISO 22000+AC:2006 (ISO 22000:2005+Cor.1:2006) Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai

 Data: 2019.10.18

Adresas: http://tuvuolektis.lt/standartai-LT