0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Apie mus / Kokybės politika
Kokybės politika                                           
KOKYBĖS POLITIKA

TIKSLAS:

•    Auditavimą atlikti pagal akreditavimo įstaigos bei standartų keliamus reikalavimus
•    Organizuoti mokymus pagal klientų poreikius
•    Išsilaikyti tarp lyderių Lietuvoje ir plėsti rinką užsienio šalyse

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

•    Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus
•    Nustatyti ir prognozuoti klientų poreikius, įsisavinti auditavimą pagal naujus standartus
•    Tobulinti paslaugų teikimo metodiką, derinant ją su sertifikavimo įstaiga
•    Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją
•    Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją

VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI:

•    Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą
•    Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų
•    Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą
•    Kreipti ypatingą dėmesį parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją
•    Mokėti atlyginimą atsižvelgiant į darbo rezultatus
•    Kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama


  Generalinis direktorius                               Vytautas Pivoras
                        
  2019-01-31