0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Paslaugos
Paslaugos

 SERTIFIKAVIMAS

Vokietijos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinys Lietuvoje UAB "TUV UOLEKTIS" siūlo įdiegtų vadybos sistemų auditavimo paslaugas:
MOKYMAI

UAB "TUV UOLEKTIS" organizuoja mokymus ir seminarus įmonių grupėms, tačiau neatlieka individualių apmokymų organizacijose (in house).

Pagrindinės mokymų temos:

  •     Šiuolaikinė kokybės filosofija;
  •     ISO 9000 ir 14000 serijos standartų evoliucija;
  •     Pagrindiniai kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos principai;
  •     LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standartai bei pagrindiniai jų reikalavimai;
  •     Praktinė patirtis taikant LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standartus organizacijose;
  •     Kokybės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų parengimo etapai;
  •     Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų dokumentacijai keliami reikalavimai;
  •     LST EN ISO 19011:2018 Vadybos sistemų audito gairės;
  •     LST EN ISO 22000+AC:2006 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai;
  •     LSTISO/IEC 27001:2013 Informacijos technologija. saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai.
     2019 metų II pusmečio mokymų planas