0
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Sertifikavimas
Sertifikavimas

Sertifikuotos vadybos sistemos nauda

Šiuolaikinis verslas grindžiamas partnerių patikimumu. Viena pagrindinių priemonių patikimumui užtikrinti – efektyviai funkcionuojančios vadybos sistemos. Todėl vis dažniau skelbiamuose konkursuose vienas reikalavimų – turėti sertifikuotas vadybos sistemas.

Sertifikuotos vadybos sistema bendrovėje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, suteikia pranašumą prieš konkurentus, leidžia įgyti didesnį vartotojų pasitikėjimą.

 

Sertifikavimo procedūra skirstoma į:

 • pasiruošimą sertifikavimo auditui;
 • KVS dokumentacijos įvertinimą ir pasirengimo sertifikuotis įvertinimą;
 • sertifikavimo audito atlikimą;
 • sertifikato suteikimą;
 • kasmetinius priežiūros auditus.Komercinio pasiūlymo pateikimas

Remiantis kliento pateiktais duomenimis, parengiamas komercinis pasiūlymas, kuris galioja 3 mėnesius. Klientas, priimdamas šį komercinį pasiūlymą, užpildo užsakymo lapą ir pateikia sertifikavimo įstaigos padaliniui. Pasirašoma sutartis dėl sertifikavimo.


Pasirengimas auditui

 • Vadybos sistemos dokumentacijos įvertinimas prieš auditą.
 • Kliento pageidavimu atliekamas priešsertifikacinis auditas įmonėje. Priešsertifikacinio audito tikslas – dokumentacijos ir įdiegtos vadybos sistemos silpnųjų vietų nustatymas.

Pasirengimas pirminio sertifikavimo auditui bei sertifikavimo atlikimas

 • Pirminis sertifikavimo auditas atliekamas 2 etapais. Prieš kiekvieną audito etapą yra parengiamas audito planas ir perduodamas klientui. Taip pat su klientu suderinama audito grupė. 
 • Dokumentų tikrinimas yra 1-ojo audito etapo sudedamoji dalis.
 • 2-asis audito etapas paprastai atliekamas praėjus 2-3 savaitėm po pirmojo audito etapo.
 • Atlikus pirminio sertifikavimo auditą klientui pateikiama audito ataskaita.

Sertifikato suteikimas ir priežiūra

 • Jeigu audito rezultatai teigiami, klientui išduodami sertifikatai. Sertifikatai galioja 3 metus nuo sertifikato išdavimo datos.
 • Sertifikato galiojimo laikotarpiu kartą per metus atliekami priežiūros auditai. Leistinas laiko tarpas iki 1-ojo priežiūros audito ne daugiau kaip 12 mėn., iki 2-ojo priežiūros audito ne daugiau kaip 24 mėn. nuo paskutinės 2-ojo audito etapo atlikimo dienos. Pasibaigus leistinam galiojimo laikotarpiui sertifikato galiojimas sustabdomas.
 • Prieš auditą su klientu suderinama audito grupė ir pateikiamas audito planas.
 • Atlikus priežiūros auditą klientui pateikiama audito ataskaita.

Pakartotinio sertifikavimo auditas

 • Maždaug 4 mėnesiai iki sertifikato pasibaigimo klientui siunčiamas priminimo raštas. Klientas patikslina duomenis apie įmonę (užpildo anketą), kuriais remiantis parengiamas komercinis pasiūlymas dėl pakartotinio sertifikavimo audito atlikimo. Komercinio pasiūlymo sąlygos galioja 3 mėnesius.
 • Turimo sertifikato galiojimo laikotarpyje turi būti pilnai atliktas pakartotinio sertifikavimo auditas, turi būti parengta ir patvirtinta audito dokumentacija bei išduotas naujas sertifikatas, t.y. pakartotinio sertifikavimo auditą reikėtų atlikti likus 2 mėnesiams iki sertifikato galiojimo pabaigos. Peržengus sertifikato galiojimo terminą atliekamas naujas sertifikavimas.
 • Atlikus pakartotinio sertifikavimo auditą klientui pateikiama audito ataskaita.
 • Esant teigiamiems audito rezultatams išduodamas naujas sertifikatas, paliekant tą patį sertifikato numerį.

Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, užpildykite pradinius duomenis apie savo organizaciją ir mes Jums pateiksime pasiūlymą.