0
 
 
 

Tobulumo link!

2020-02-17

Witness (patikrinamasis) auditas


Witness (patikrinamasis) auditas pagal ISO 45001:2018

Vokietijos sertifikavimo įstaigai TÜV Thüringen e.V. yra suteikta Vokietijos akreditavimo įstaigos DAkkS akreditacija sertifikuoti vadybos sistemas pagal įvairius tarptautinius standartus.

Akreditavimo įstaiga periodiškai atlieka Witness (patikrinamuosius) auditus, t.y. stebi TÜV Thüringen e.V. auditorių darbą ir įvertina, kaip audito grupė, atlikdama auditą, laikosi ISO/IEC 17021-1 " Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai" standarto reikalavimų.

2020 m. vasario 11-12 akreditavimo įstaigos DAkkS ekspertas atliko witness auditą pagal ISO 45001:2018 TÜV Thüringen e.V. sertifikuotoje Lietuvos įmonėje. Tai jau 17 witness auditas, kurį atlieka Vokietijos akreditavimo įstaigos DAkkS atstovai.

Akreditavimo įstaiga labai gerai įvertino auditorių darbą, jų kompetenciją, reikalavimų žinojimą, gerą audito pravedimo techniką.