Categories: LT
      Date: Jun 14, 2019
     Title: ISO 45001:2018 akreditacija
ISO 45001:2018 akreditacija
Vokietijos akreditacijos įstaiga (Deutsche Akkreditierungsstelle, toliau tekste – DAkkS) įvertinusi sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. auditorių pasirengimą, 2019-06-05 sertifikavimo įstaigai TÜV Thüringen e.V. išdavė akreditacijos pažymėjimą Nr. D-ZM-16006-05-04, patvirtinantį, jog sertifikavimo įstaiga bei jos vardu dirbantys padaliniai turi teisę atlikti  darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pagal ISO 45001:2018 standarto reikalavimus auditus bei išduoti atitiktį patvirtinančius sertifikatus.