0
 
 
 

Tobulumo link!

Aplinkos apsaugos vadybos sistema


Susiję standartai:

LST EN ISO 14001:2015 "Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės"

Aplinkos vadybos sistemos privalumai:

 • Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema (pagal LST EN ISO 14001:2015) užtikrina:
  - atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams ir kitiems reikalavimams;
  - taršos prevenciją;
  - nuolatinį aplinkos apsaugos situacijos gerinimą.
 • Funkcionuojanti aplinkos apsaugos vadybos sistema leidžia sumažinti riziką aplinkai ir avarijų tikimybę.
 • Suteikiant finansines garantijas bankai, draudimo kompanijos pirmenybę teikia aplinkos apsaugos riziką valdančioms organizacijoms.
 • Prevencinių vadybos principų taikymas įgalina pagerinti aplinkos apsaugos situaciją mažinant gamybos kaštus, efektyviau naudojant išteklius.
 • Organizacijos pastangos aplinkos apsaugos srityje formuoja palankų visuomenės požiūrį, gerą organizacijos įvaizdį klientų ir teisinių institucijų akyse.


Sertifikavimo procedūra

Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, užpildykite pradinius duomenis apie savo organizaciją ir mes Jums pateiksime pasiūlymą.