0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Skundai ir apeliacijos
Skundai ir apeliacijos

Visi skundai ir apeliacijos skirtos UAB „TUV UOLEKTIS“ yra įvertinami ir ištiriami.

Skundų ir apeliacijų politika:

Priimami  aiškiai suformuluoti  skundai su objektyviais įrodymais, patvirtinančiais skundo priežastis. Taip pat turi būti pateikiama skundą pateikusio asmens kontaktinė informacija.
Visi skundai ir apeliacijos, skirtos UAB „TUV UOLEKTIS“, yra Įvertinami, ištiriami ir imamasi atitinkamų veiksmų tvarkant iškilusias problemas. UAB „TUV UOLEKTIS“ visada stengiasi informuoti skundą pateikusį asmenį  apie skundo nagrinėjimo / tvarkymo eigą, pvz., ar skundas pagrįstas, jei taip, kokių  veiksmų bus imamasi.
Išnagrinėjus skundą, klientas informuojamas apie skundo / problemos įvertinimo rezultatus bei priimtus sprendimus dėl  tolimesnių veiksmų. Jei reikia, pateikiama ataskaita.
Visi skundai ir apeliacijos yra priimami elektroniniu paštu;

El paštas: info@tuvuolektis.lt