0
 
 
 

Tobulumo link!

Tarptautinis tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų valdymo sertifikavimas


Tarptautiniu mastu orientuota, praktiška ir skaidri biomasės ir bioenergijos sertifikavimo sistema.

ISCC orientuota į:

 • šiltnamio dujų emisijų sumažinimą,
 • tolydų žemės naudojimą,
 • natūralių biosferų apsaugą ir
 • socialinį tvarumą.

 

ISCC yra skirtas biomasės ir bioenergijos gamybos grandinės dalyviams, norintiems parduoti tvarų produktą.

Susiję standartai:

ISCC 103 Kokybės vadyba
ISCC 201 Sistemos pagrindai
ISCC 202 Biomasės gamybos tvarumo reikalavimai
ISCC 203 Reikalavimai atsekamumui
ISCC 204 Masės balanso apskaičiavimo metodika
ISCC 205 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaičiavimo metodika ir ŠESD  auditas
ISCC 207 Rizikos valdymas
2009/28/EC Atsinaujinančios energijos direktyva

ISCC privalumai:

 • Sertifikavimas yra priemonė atskirti tvarius produktus nuo netvarių rinkoje
 • Sertifikavimas išskiria atsakingus ūkius ir įmones
 • ISCC yra pažangi ir pirmoji pripažinta schema, suderinta su BLE (Vokietijos Žemės ūkio ir maisto federaline įstaiga)
 • ISCC yra patirtimi pagrįsta, veiksminga ir efektyvi sistema
 • ISCC suteikia daugiau saugumo socialiai atsakingoms įmonėms
 • ISCC reikalauja mažiau įdirbio ir jai įvertinti reikia mažesnės audito komandos nei kitoms sistemoms. Sertifikavimo kaštai yra mažesni
 • ISCC yra pasaulinė sistema, apimanti visas biomasės rūšis ir gali būti taikoma tiek ir ES, tiek ir užjūrio rinkoms. Ši sistema gali palengvinti prekybą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu
 • ISCC  nėra uždara sistema – vieni iš pagrindinių bruožų yra subalansuotas suinteresuotų šalių atstovavimas ir skaidrūs procesai.


Sertifikavimo procedūra

Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, prašome kreiptis:

Tel.: (8 37) 331768, 331860
Faksas: (8 37) 331768