0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Paslaugos / Sertifikato nauda
Sertifikato nauda

 • Organizacijos procesai reglamentuojami ir vykdomi pagal standartų reikalavimus;
 • Funkcionuojanti vadybos sistema skatina nuolat išlaikyti aukštą gamybos paslaugų lygį;
 • Vadybos sistema - įrankis numatytiems tikslams pasiekti;
 • Sukuriamos prielaidos vidinių procesų skaidrumui;
 • Pagerėja komunikacija tarp dirbančių su išorinėmis šalimis, pasitaiko mažiau klaidų dėl informacijos stokos;
 • Aiškiai apibrėžtos pareigos ir įgaliojimai, darbuotojai geriau atlieka savo funkcijas;
 • Sutrumpėja naujų darbuotojų įsitraukimo į darbą laikas;
 • Skatinamas darbuotojų sąmoningumas bei motyvacija;
 • Aiški reagavimo į klientų skundus sistema, skatinimas iškelti problemas ir jas spręsti;
 • Didesnė sauga (aplinkos, darbuotojų, informacijos ir kt.) pagal vadybos sistemos pobūdį;
 • Organizacijos įvertina ne tik klientų, bet ir suinteresuotųjų šalių poreikius, atsižvelgia į verslo aplinką;
 • Rizikos vertinimas ir jos mažinimo priemonių nustatymas padeda sušvelninti nepageidaujamus efektus;
 • Išorės šalių griežtesnė kontrolė daro teigiamą poveikį vadybos sistemos efektyvumui.

Tarptautinis standartas didina organizacijų verslo partnerių, klientų ir vartotojų pasitikėjimą