0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Sertifikavimas
SertifikavimasSertifikuotos vadybos sistemos nauda

Šiuolaikinis verslas grindžiamas partnerių patikimumu. Viena pagrindinių priemonių patikimumui užtikrinti – efektyviai funkcionuojančios vadybos sistemos. Todėl vis dažniau skelbiamuose konkursuose vienas reikalavimų – turėti sertifikuotas vadybos sistemas.

Sertifikuotos vadybos sistema bendrovėje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, suteikia pranašumą prieš konkurentus, leidžia įgyti didesnį vartotojų pasitikėjimą.

 

Sertifikavimo procedūra skirstoma į:

 • pasiruošimą sertifikavimo auditui;
 • KVS dokumentacijos įvertinimą ir pasirengimo sertifikuotis įvertinimą;
 • sertifikavimo audito atlikimą;
 • sertifikato suteikimą;
 • kasmetinius priežiūros auditus.Komercinio pasiūlymo pateikimas

Remiantis kliento pateiktais duomenimis, parengiamas komercinis pasiūlymas, kuris galioja 3 mėnesius. Klientas, priimdamas šį komercinį pasiūlymą, užpildo užsakymo lapą ir pateikia sertifikavimo įstaigos padaliniui. Pasirašoma sutartis dėl sertifikavimo.


Pasirengimas auditui

 • Vadybos sistemos dokumentacijos įvertinimas prieš auditą.
 • Kliento pageidavimu atliekamas priešsertifikacinis auditas įmonėje. Priešsertifikacinio audito tikslas – dokumentacijos ir įdiegtos vadybos sistemos silpnųjų vietų nustatymas.

Pasirengimas pirminio sertifikavimo auditui bei sertifikavimo atlikimas

 • Pirminis sertifikavimo auditas atliekamas 2 etapais. Prieš kiekvieną audito etapą yra parengiamas audito planas ir perduodamas klientui. Taip pat su klientu suderinama audito grupė. 
 • Dokumentų tikrinimas yra 1-ojo audito etapo sudedamoji dalis.
 • 2-asis audito etapas paprastai atliekamas praėjus 2-3 savaitėm po pirmojo audito etapo.
 • Atlikus pirminio sertifikavimo auditą klientui pateikiama audito ataskaita.

 

Sertifikato suteikimas ir priežiūra

 • Jeigu audito rezultatai teigiami, klientui išduodami sertifikatai. Sertifikatai galioja 3 metus nuo sertifikato išdavimo datos.
 • Sertifikato galiojimo laikotarpiu kartą per metus atliekami priežiūros auditai. Leistinas laiko tarpas iki 1-ojo priežiūros audito ne daugiau kaip 12 mėn., iki 2-ojo priežiūros audito ne daugiau kaip 24 mėn. nuo paskutinės 2-ojo audito etapo atlikimo dienos. Pasibaigus leistinam galiojimo laikotarpiui sertifikato galiojimas sustabdomas.
 • Prieš auditą su klientu suderinama audito grupė ir pateikiamas audito planas.
 • Atlikus priežiūros auditą klientui pateikiama audito ataskaita.

Pakartotinio sertifikavimo auditas

 • Maždaug 4 mėnesiai iki sertifikato pasibaigimo klientui siunčiamas priminimo raštas. Klientas patikslina duomenis apie įmonę (užpildo anketą), kuriais remiantis parengiamas komercinis pasiūlymas dėl pakartotinio sertifikavimo audito atlikimo. Komercinio pasiūlymo sąlygos galioja 3 mėnesius.
 • Turimo sertifikato galiojimo laikotarpyje turi būti pilnai atliktas pakartotinio sertifikavimo auditas, turi būti parengta ir patvirtinta audito dokumentacija bei išduotas naujas sertifikatas, t.y. pakartotinio sertifikavimo auditą reikėtų atlikti likus 2 mėnesiams iki sertifikato galiojimo pabaigos. Peržengus sertifikato galiojimo terminą atliekamas naujas sertifikavimas.
 • Atlikus pakartotinio sertifikavimo auditą klientui pateikiama audito ataskaita.
 • Esant teigiamiems audito rezultatams išduodamas naujas sertifikatas, paliekant tą patį sertifikato numerį.
TUV UOLEKTIS Brošiūra


Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, užpildykite pradinius duomenis apie savo organizaciją ir mes Jums pateiksime pasiūlymą.