0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Mokymai
MokymaiUAB "TUV Uolektis" organizuoja mokymus ir seminarus įmonių grupėms, tačiau neatlieka individualių apmokymų organizacijose (in house).

UAB “TUV Uolektis” vadovybė nuolat rūpinasi auditorių bei techninių ekspertų kvalifikacijos kėlimu bei naujų specialistų parengimu. Užsienyje ir Lietuvoje įgytas žinias UAB “TUV Uolektis” specialistai perdavė įvairių bendrovių kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos bei kitų vadybos sistemų specialistams bei paruošė daugiau nei 1300 kvalifikuotų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų vadybos sistemų vidaus auditorių

Pagrindinės mokymų temos:
 • Šiuolaikinė kokybės filosofija;
 • ISO 9000 ir 14000 serijos standartų evoliucija;
 • Pagrindiniai kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos principai;
 • LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) standartai bei pagrindiniai jų reikalavimai;
 • Praktinė patirtis taikant LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) standartus organizacijose;
 • Kokybės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų parengimo etapai;
 • Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų dokumentacijai keliami reikalavimai;
 • LST EN ISO 19011:2018 Vadybos sistemų vidaus audito gairės (ISO 19011:2018);
 • LST EN ISO 22000:2018 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai;
 • LST EN ISO/IEC 27001:2023 Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai 
 • LST EN ISO 50001:2018 Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas.
 • ISO 9001 kokybės vadybos sistemos auditoriaus/audito vadovo kursai (IRCA)

     2024 m. mokymų planas
     Dėl informacijos apie mokymus kreiptis tel: +370 37 33 17 70