0
 
 
 

Tobulumo link!

Socialinio atsakingumo valdymo sistema


Standartas SA 8000 – tai reikalavimai, kurie gali būti taikomi praktiškai visų pramonės sričių įmonėms kurios nori savo pačių, užsakovų ar nepriklausomo įvertinimo pagalba parodyti socialiai atsakingą požiūrį į darbo sąlygų sudarymą ir palaikymą. Šis standartas yra grindžiamas Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Jungtinių tautų paskelbtomis konvencijomis dėl vaiko teisių apsaugos ir Visuotine žmogaus teisių deklaracija.

Socialinio atsakingumo standartas siekia pateikti naudingas priemones darbdaviams, organizacijoms, siekiant užtikrinti darbuotojų apsaugą bei sustiprinti nacionalinius darbo įstatymus.
Pagrindiniai principai, kurie išdėstyti standarte:

 • vaikų darbas
 • priverstinis ir prievartinis darbas
 • profesinė sveikata ir sauga
 • asociacijų teisė ir laisvė į kolektyvines derybas
 • diskriminacija
 • nuobaudų praktika
 • darbo valandos ir atlyginimas už darbą
 • vadybos sistema.

 

Susiję standartai:

SA 8000:2008 Socialinis atsakingumas

Socialinio atsakingumo vadybos sistemos privalumai:

 • Padeda realizuoti kompanijos vertybes socialinėje srityje
 • Didina kompanijos ir jos ženklo reputaciją ir vertę visuomenės bei investuotojų akyse
 • Didina galimybes rasti geresnių darbuotojų, juos išlaikyti ir didinti produktyvumą
 • Padeda geriau valdyti su socialiniais aspektais susijusią riziką tiekimo grandinėje
 • Mažiau rizikos verslui dėl palankaus socialinio klimato organizacijoje
 • Potencialiems klientams ir užsakovams lengviau atsirinkti kompanijas, iš tikrųjų besilaikančias galiojančių etiškos darbdavystės normų ir teisės aktų reikalavimų.


Sertifikavimo procedūra

Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, prašome kreiptis:

Tel.: (8 37) 331768, 331860
Faksas: (8 37) 331768