0
 
 
 

Tobulumo link!

EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai

 

Šiame Europos standarte:

  •   pateikiami sistemingo požiūrio į organizacijos gebėjimą teikti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas reikalavimai;

  •  Jį visuose lygiuose gali naudoti sveikatos priežiūros organizacijos vadovybė, kad būtų įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, arba vidaus ir išorės šalys, įskaitant sertifikavimo įstaigas, kad būtų įvertintas organizacijos gebėjimas atitikti paciento, taip pat ir kitų klientų poreikius bei lūkesčius;

  • Jis taikomas sveikatos priežiūros organizacijoms, nepaisant jų sandaros, sąrangos, savininko, dydžio ar teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tipo

  • Jis taikomas, pvz., pirminės sveikatos priežiūros, iki stacionarinės bei stacionariosios priežiūros ir trečiojo lygio priežiūros įstaigoms, slaugos namams, nepagydomų ligonių slaugos ligoninėms, profilaktinės sveikatos priežiūros, psichinės sveikatos priežiūros, odontologinių paslaugų, fizioterapijos bei profesinės sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoms ir vaistinėms;

  • Jame atkreiptas dėmesys į klinikinių procesų reikalavimus. Organizacijos, kuriose taip pat vykdomi tyrimo arba mokymo procesai, taikydamos savo kokybės vadybos sistemą, jei tinka, galėtų taikyti šio standarto reikalavimus. Jei šio Europos standarto bet kurio (-ių) reikalavimo (-ų) negalima taikyti dėl sveikatos priežiūros organizacijos ar jos produkto (įskaitant paslaugas) pobūdžio, jo (-ų) galima nepaisyti. Jei yra reikalavimų, kurių nepaisoma, pareiškimai dėl atitikties šiam Europos standartui nepriimtini, nebent nepaisoma tik 7 skyriuje pateiktų reikalavimų, ir dėl tokio reikalavimų nepaisymo neigiamai nepaveikiami sveikatos priežiūros organizacijos gebėjimai ar atsakomybė pateikti produktus (įskaitant paslaugas), atitinkančius kliento ir taikomus įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


      Sertifikavimo procedūra

       

Jeigu susidomėjote mūsų teikiamomis paslaugomis, užpildykite pradinius duomenis apie savo organizaciją ir mes Jums pateiksime pasiūlymą.