0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Apie mus / Kokybės ir aplinkos apsaugos politika
Kokybės ir aplinkos apsaugos politikaKOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Bendra Lietuvos – Vokietijos įmonė UAB „TUV UOLEKTIS“ – TÜV Thüringen e.V. sertifikavimo įstaigos padalinys Lietuvoje, kurio veikla apima vadybos sistemų auditavimo (sertifikavimo įstaigos neaudituojamos), mokymų bei seminarų organizavimo organizacijų grupėms (išskyrus individualius apmokymus įmonėse (in-House)) paslaugas.

Tikslas:

 • Auditavimą atlikti pagal akreditavimo įstaigos, sertifikavimo įstaigos bei standartų keliamus reikalavimus

 • Organizuoti mokymus pagal klientų poreikius

 • Išsilaikyti tarp lyderių Lietuvoje ir plėsti rinką užsienio šalyse

 Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 • Nuolat tobulinti vadybos sistemas pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus

 • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius bei energetinius išteklius, veikloje naudojant kokybiškas ir aplinkosaugos požiūriu mažiau kenksmingas medžiagas bei priemones

 • Nustatyti ir prognozuoti klientų poreikius, įsisavinti auditavimą pagal naujus standartus

 • Tobulinti paslaugų teikimo metodiką, derinant ją su sertifikavimo įstaiga

 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją

 • Užtikrinti Organizacijai taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei kitų įsipareigojimų vykdymą

 • Įgyvendinant kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, glaudžiai bendradarbiauti su tiekėjais, paslaugų teikėjais ir kitais verslo partneriais

 • Siekti efektyvaus ir stabilaus organizacijos darbo

 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją

 • Visą turimą informaciją tvarkyti vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei nacionaliniais teisės aktais.

 Vadovybės įsipareigojimai:

 • Sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą

 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų

 • Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą

 • Kreipti ypatingą dėmesį parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją

 • Mokėti atlyginimą atsižvelgiant į darbo rezultatus

 • Kasmet peržiūrėti kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama

 • Pastoviai vertinti riziką dėl Covid-19 ir priimti sprendimus rizikos mažinimui

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika prieinama viešai – visi bendrovės darbuotojai bei asmenys, dirbantys bendroves pavedimu, yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Generalinis direktorius                                       Vytautas Pivoras

2023-02-27