0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Apie mus / Kokybės politika
Kokybės politika


 

 

Kokybės politika

Tikslas:
 • Auditavimą atlikti pagal akreditavimo įstaigos, sertifikavimo įstaigos bei standartų keliamus reikalavimus
 • Organizuoti mokymus pagal klientų poreikius
 • Išsilaikyti tarp lyderių Lietuvoje ir plėsti rinką užsienio šalyse


Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus
 • Nustatyti ir prognozuoti klientų poreikius, įsisavinti auditavimą pagal naujus standartus.
 • Tobulinti paslaugų teikimo metodiką, derinant ją su sertifikavimo įstaiga
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją
 • Siekti efektyvaus ir stabilaus organizacijos darbo
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją
 • Visą turimą informaciją tvarkyti vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei nacionaliniais teisės aktais.


Vadovybės įsipareigojimai:
 • Sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų
 • Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą
 • Kreipti ypatingą dėmesį parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją
 • Mokėti atlyginimą atsižvelgiant į darbo rezultatus
 • Kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama
 • Pastoviai vertinti riziką dėl Covid-19 ir priimti sprendimus rizikos mažinimui


  Generalinis direktorius                                       Vytautas Pivoras

                                                                                                                

  2022-01-11