0
 
 
 

Tobulumo link!

Titulinis / Apie mus / Konfidencialumas
Konfidencialumas

 


Įsipareigojimas dėl sertifikavimo nešališkumo ir konfidencialumo


Aš, Bendros Lietuvos-Vokietijos įmonės UAB „TUV UOLEKTIS“, TÜV Thüringen e.V.  generalinis direktorius Jonas Vytautas Pivoras, įsipareigoju vykdyti Bendros Lietuvos-Vokietijos įmonės UAB „TUV UOLEKTIS“ audito veiklą, vadovaujantis šiais principais:
  •   nešališkumu;
  •   kompetencija;
  •   atsakomybe;
  •   atvirumu;
  •   konfidencialumu;
  •   reagavimu į skundus;
  •   rizika pagrįstu požiūriu.

Pareiškiu, kad Bendros Lietuvos-Vokietijos įmonės UAB „TUV UOLEKTIS“ personalas vykdys veiklą nešališkai. Auditavimas bei sertifikavimas negali būti ir nebus vykdomi, jeigu dėl asmenų ar įstaigos, veikiančių savo pačių interesams, kils grėsmė.
Pareiškiu, kad Bendros Lietuvos-Vokietijos įmonės UAB „TUV UOLEKTIS“ personalas nepriklausys nuo komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, kuris galėtų kompromituoti Bendros Lietuvos-Vokietijos įmonės UAB „TUV UOLEKTIS“ sertifikavimo veiklos nešališkumą, objektyvumą.
Pareiškiu, kad Sertifikavimo sprendimai yra grindžiami objektyviais surinktais atitikties (neatitikties) įrodymais ir jos sprendimai bus nepaveikti kitų interesų šalių.
Pareiškiu, kad visa kliento pateikta informacija yra laikoma konfidencialia, nepublikuojama ir neperduodama / neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.
Įsipareigoju imtis veiksmų prieš bet kokią grėsmę sertifikavimo įstaigos nešališkumui.

2017-09-06

Generalinis direktorius            Jonas Vytautas Pivoras