0
 
 

Tobulumo link!

 

Vadybos sistemų, atitinkančių tarptautinių standartų reikalavimus, sertifikavimas

Vadybos sistemų ir vidaus auditorių mokymai

ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas padeda įmonei įgyti pranašumą rinkoje

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 14001 Aplinkos vadybos sistemos

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas - tai žingsnis link aplinkos saugojimo, parengties avarijoms bei rizikos mažinimo.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

OHSAS 18001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos

Kiekvienos organizacijos centre yra žmogus. Apsaugokite savo darbuotojus! Tai Jums padės pasiekt darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikavimas.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

Maisto saugos vadybos sistemos - ISO 22000, BRC, IFS

Saugūs maisto produktai yra vienas svarbiausių visuomenės sveikatos aspektų. Maisto saugos vadybos sistema padės maisto pramonės įmonei suvaldyti rizikos veiksnius susijusius su maistinės kilmės produktais.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO/IEC 20000-1 Paslaugų valdymo sistemos

Nesvarbu ar IT paslaugos teikiamos išorės klientams ar tik organizacijos viduje, sertifikavimas pagal ISO/IEC 20000-1 standarto reikalavimus padės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 

ISO/IEC 27001 Informacijos saugumo valdymo sistemos

Šiame technologijų amžiuje informacija tampa brangiausiu turtu. Daugelis įmonių imasi įvairių priemonių siekiant apsaugoti informaciją nuo sugadinimo bei išvengti jos praradimo. Informacijos saugumo vadybos sistema padės jums visapusiškai suvaldyti ir apsaugoti svarbią informaciją.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai 
SA8000 Socialinio atsakingumo valdymo sistemos

Socialinio atsakingumo valdymo sistemos sertifikavimas

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISCC Tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų valdymo sertifikavimas

ISCC yra skirtas biomasės ir bioenergijos gamybos grandinės dalyviams, norintiems parduoti tvarų produktą.


Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

FSC Miškų tvarkymo bei gamybos grandies vadybos sistemos

Miškų tvarkymo (Forest Management Certification) bei gamybos grandies sertifikavimas (Chain of Custody Certification) pagal FSC standartų reikalavimus

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

ISO 50001 Energijos vadybos sistemos

Energijos vadyba – tai instrumentas, padedantis įveikti problemas, kurios atsiranda dėl kylančių energijos išlaidų bei kintančio klimato.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

EN 15224 Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN 9001:2008

Tai yra Europos standartas EN 15224:2012, skirtas sveikatos priežiūros organizacijoms. Į šį standartą įtrauktas ISO 9001. EN 15224 yra savarankiškas standartas, kurį galima naudoti sertifikuojant organizacijas.


Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai

 

 

Kitos vadybos sistemos

Egzistuoja visa eilė standartų, kuriuose pateikiami reikalavimai specializuotoms įvairių pramonės šakų vadybos sistemoms. Atitiktis šių standartų reikalavimams padės jūsų įmonei pasiekti geresnį veiklos efektyvumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Daugiau
Sertifikavimas
Mokymai